نام و نام‌خانوادگي: سيدعماد حسيني
متولد: آمل- 3/11/1350   
آدرس الكترونيكي: se.hosseini2007@yahoo.com  
تلفن مستقيم:     01144203730  
دورنگار:      
01143125719    

 

   

  سوابق تحصيلي:

-  دكتراي  تربيت‌بدني و علوم ورزشي با گرايش مديريت و برنامه‌ريزي از دانشگاه تربيت مدرس با عنوان پايان‌نامه «طراحي الگوي بهينه بازاريابي ورزشي ليگ برتر فوتبال جمهوري اسلامي ايران»، (نفر اول آزمون دكتري سال 1381)

- فارغ‌التحصيل كارشناسي‌ارشد رشته تربيت‌بدني و علوم ورزشي با گرايش رشد و تكامل و يادگيري حركتي با عنوان"تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر قوه احساس و ادراک حرکتی دانش آموزان" (1378)، دانشگاه تهران (معدل 25/17)

- فارغ‌التحصيل كارشناسي رشته تربيت‌بدني و علوم ورزشي از دانشگاه تهران 1375 (معدل 20/18) (نفر اول دوره كارشناسي)

 

  سوابق تأليفاتي:

1- كتاب «مجموعه سوالهاي كارشناسي‌ارشد تربيت‌بدني و علوم ورزشي» (جلد اول)، انتشارات پردازش، ويرايش دوم، چاپ سوم، تهران، 1375.

2- كتاب «مجموعه سوالهاي كارشناسي‌ارشد تربيت‌بدني و علوم ورزشي» (جلد دوم)، انتشارات پردازش، چاپ دوم، تهران، 1378.

3- كتاب «زبان تخصصي تربيت‌بدني و علوم ورزشي»، انتشارات پردازش، چاپ اول، تهران، 1377.

4- كتاب «اصول سرپرستي»، انتشارات علوم رايانه، چاپ هفتم، بابل، 1389.

5- كتاب «حركت‌شناسي ورزشي»، انتشارات دانشگاه شمال، 1385.

6- كتاب «بيومكانيك ورزشي»، انتشارات دانشگاه شمال، 1385.

7- كتاب «اصول و مباني و مديريت و برنامه‌ريزي»، انتشارات دانشگاه شمال، 1385.

8- كتاب «انرژي و تغذيه» انتشارات دانشگاه شمال 1385 (در دست چاپ).

9- كتاب «فيزيولوژي ورزشي» انتشارات دانشگاه شمال 1385 (در دست چاپ).

10-كتاب Fundamental of sport marketing (ترجمه و در دست چاپ)

 

   مقالات:

1-"ارتباط بین سبک رهبری تحول گرا و عمل گرای مدیران با ابعاد تعهد سازمانی کارشناسان تربیت بدنی استان فارس"،پژوهشنامه علوم ورزشی،شماره پنجم1386.

2-"بررسی کارایی طرح سالم سازی دریای خزر در شهرستان بابلسر با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها"،پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی،سماره یازدهم،1389.

3-"بررسی میزان بهره وری منابع انسانی و عوامل موثر بر آن در ادارات تربیت بدنی استان مازندران"،همایش تربیت بدنی و ورزش1385،دانشگاه مازندران(سخنرانی)

4-"طراحی مدل بازاریابی ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران"،هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی،تهران1388.

5-ارزیابی مولفه های آمیخته بازاریابی(7p) لیگ برتر فوتبال ایران"،نشریه علمی پژوهشی حرکت1389.

6-"بررسی رابطه رضایت شغلی مربیان ورزش با سطح نیازهای آنها بر اساس نظریه مازلو در خراسان جنوبی"،پژوهش نامه علوم ورزشی،شماره ششم1386.

7-"مقایسه دیدگاه روسای فدراسیون های ورزشی و مدیران شرکت های حامی در خصوص اهداف حمایت مالی"‏‏ نشريه علوم حركتي و ورزش شماره15‏‏.بهار و تابستان1389 ص73-63.

8-"بررسی رابطه سبک های رهبری با میزان اثربخشی آنها در روسای ادارات تربیت بدنی و کارشناس مسولان تربیت بدنی و آموزش و پرورش استان مازندران"

9-"بررسی نقش ادراک شخصی از استعداد در ورزش تفریحی در میزان مشارکت در فعالیت های ورزشی، تفریحی"همایش منطقه ای تربیت بدنی ، آزادشهر،1387.

10-"بررسی میزان بهره وری منابع انسانی و مولفه های اثرگذار بر آن "هفتمین همایش ملی تربیت بدنی،تبریز،1385.

11-"بررسی شاخصه های اثرگذار بر میزان بهره وری کارکنان ادارات تربیت بدنی کشور"، ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی،کیش،1386.

12-بررسي وضعيت مديريت ريسك در استخرهاي خصوصي استان مازندران؛همايش ملي مديريت ورزشي؛قائمشهر؛1389.

13-بررسي رابطه رضايت شغلي با اثربخشي كاركنان ادارات تربيت بدني استان مازندران؛ همايش ملي مديريت ورزشي؛قائمشهر؛1389.

14-ارتباط فرهنگ سازماني با مديريت تعارض در كاركنان ادارات تربيت بدني استان مازندران؛ همايش ملي مديريت ورزشي؛قائمشهر؛1389.

15-نقش دولت در جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي در ورزش قهرماني‏‏‎‎‏‏،مطالعه موردي در شهرستان اصفهان؛ همايش ملي مديريت ورزشي؛قائمشهر؛1389.

16-ارتباط بين رضايت شغلي با تعهد سازماني در مديران و معاونين تربيت بدني دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور؛ همايش ملي مديريت ورزشي؛قائمشهر؛1389.

17- ارزیابی مولفه های آمیخته بازاریابی(7p) لیگ برتر فوتبال ایران؛ همايش ملي مديريت ورزشي؛قائمشهر؛1389.

 

   سوابق آموزشي:

- راه‌اندازي رشته كارشناسي‌ارشد با گرايش مديريت و برنامه‌ريزي، دانشگاه شمال، 1383.

- راه‌اندازي رشته كارداني با گرايش مربيگري ورزشي، دانشگاه شمال، 1384.

- تدريس دروس  در مقاطع مختلف تاكارشناسي ارشد

-راهنمايي(8پایان نامه) ومشاوره(25 پايان نامه ) كارشناسي ارشد

 

   سوابق مربيگري و داوري:

1.       كارت مربيگري درجه C كنفدراسيون فوتبال آسيا (AFC) 2002.

2.       كارت مربيگري در جه D فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران، 1373.

3.       كارت مربيگري درجه 3 فدراسيون شناي جمهوري اسلامي ايران، 1375.

4.       كارت نجات غريق درجه 2 فدراسيون نجات غريق جمهوري اسلامي ايران، 1376.

5.       كارت داوري درجه 3 فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران، 1372.

6.       كارت مربيگري درجه 3 فدراسيون دو و ميداني جمهوري اسلامي ايران، 1374.

7.       كارت داوري درجه 3 فدراسيون دو و ميداني جمهوري اسلامي ايران، 1374.

8.       كارت مربيگري درجه 3، فدراسيون تنيس روي ميز جمهوري اسلامي ايران، 1373.

9.       كارت داوري درجه 3، فدراسيون واليبال جمهوري اسلامي ايران، 1374.

 

  سوابق كاري و اجرايي:

        1. دبیرکل دهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور(مازندران)

2. معاون دانشجويي- فرهنگي، دانشگاه شمال، 1384 تا1386.

3. سرپرست دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شمال1385.

4. سرپرست دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی1385و1387.

5. مدير گروه تربيت‌بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شمال، 1384-1382.

6. عضو شوراي تحصيلات تكميلي، دانشگاه شمال، 1385 تا1387.

7. عضو كميته تخصصي گروه تربيت‌بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شمال، 1382 تا1387.

8. عضو شوراي آموزشي، دانشگاه شمال، 1382-1387.

9. عضو شوراي پژوهشي، دانشگاه شمال، 1384-1386.

10. رييس كميته انضباطي بدوي، دانشگاه شمال، 1384-1386.

11. دبير كميته انضباطي تجديدنظر، دانشگاه شمال، 1384-1386.

12. عضو شوراي فرهنگي، دانشگاه شمال، 1384-1386.

13. دبير كميسيون موارد خاص، دانشگاه شمال، 1384.

14. رئيس كميته رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان.

15. مسئول كميته علمي پايگاه قهرماني استان تهران، 1376-1375.

16. مسئول كميته آمادگي جسماني پايگاه قهرماني استان تهران، 1376-1375

        17. عضو شورای اسلامی شهر امل 1386-1392    

         18. نایب رییس شورای اسلامی شهر امل(دو دوره)

   كارگاههاي آموزشي:

 
1.  دوره آموزشي «مدرسي روش تحقيق در تربيت‌بدني»، تهران، 1381 (120 ساعت).

2.  دوره آموزشي «حركات اصلاحي»، آمل، 1381.

3.  دوره آموزشي «كليدهاي طراحي تمرين»، دانشگاه شمال، 1383.

4.  دوره آموزشي«مديريت تأسيسات و اماكن ورزشي»، دانشگاه شمال، 1383.

5.  دوره آموزشي «مديريت بازاريابي در ورزش»، اصفهان، 1383.

6.  دوره آموزشي «روانشناسي داوري و مربيگري»، اصفهان، 1383.

7.  دوره آموزشي «ورزش قهرماني»، تهران، 1375.

8.  شركت در كلاس توجيهي ورزشي قهرماني 1376.

9.  دوره آموزشي «ويژه دبيران ورزشي»، تهران، 1379.

10. Educational Workshop on Sport Physiology, Tehran , Iran 2004
 
11. دوره آموزشي The 7th International Conference  of Quality Managers”,Tehran- Iran - 2006-

12. شركت در نخستين سمپوزيوم تربيت‌بدني دانشگاه‌هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1383.

13. سخنراني در همايش علمي تربيت‌بدني با موضوع «مديريت خطر» در آموزشكده محمودآباد، 1384.

14. شركت در دومين همايش علمي دانشجويي تربيت‌بدني و علوم ورزشي كشور، 1383.

15. شركت در كارگاه تخصصي «مديريت ورزش دانشگاه» دانشگاه الزهرا، 1384.

16.دوره آموزشphysical education, values, reality and challenges of internationalization (Tehran 200
9)         

 

     تقديرنامه‌ها:


1.
دریافت تقدیرنامه از معاون دانشجویی وزارت علوم،تحقیقات وفناوری1389

               2. دريافت تقديرنامه از معاون آموزشي سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان، 1381

               3. دريافت تقديرنامه از مديركل تربيت‌بدني استان مازندران، 1385

               4. دريافت تقديرنامه از رييس آموزش و پرورش شهر تهران، 1379

              5 . دريافت تقديرنامه از رييس آموزش و پرورش شهرستان آمل به عنوان «معلم نمونه»، 1382

             6. دريافت تقديرنامه از رييس آموزش و پرورش شهرستان آمل به عنوان «الگوي برتر تدريس»، 1383.
 

 

  آدرس ما: آمل‌، كيلومتر 5 جاده هراز ، سه راهي امامزاده عبدا... ، دانشگاه شمال ، مجموعه ورزشي شمال مرعش                     شماره تلفن:  19 27 212 0121


Copyright Shomal Marash Sports Complex
 
Powered By:  Masoumeh Mahmoudi