صفحه اصلی >> کتب منتشر شده
 

 

   

 
  
مدیریت ورزش معاصر:

 • نویسنده: پاول ام پدرسن. جانت بی پارکس. جرومه کوارترمن. لوسی تیبالت

 • ترجمه: دکتر سيد محمد حسين رضوي - محسن بلوریان

 • نوبت چاپ: دوم 1393

 • قيمت: 30000 تومان

 • تیراژ: 1000 نسخه 

   

 
  
رویکردی استراتژیک به مدیریت منابع انسانی در سازمانهای ورزشی:

 • نویسنده: تریسی تیلور، آلیسون دوئرتی، پیتر مک گراو

 • ترجمه: دکتر سيد محمد حسين رضوي- زهرا تسلیمی-الهه مدادی نانسا

 • نوبت چاپ: اول 1393

 • قيمت: 20000 تومان

 • تیراژ: 1000 نسخه 

   

 
  
برنامه ریزی راهبردی استعدادیابی در ورزشهای پایه(دوومیدانی):

 • نویسنده: دکتر سيد محمد حسين رضوي - ابراهیم قاسم زاده میرکلایی -
   سعید امیرنژاد

 • نوبت چاپ : اول 1393

 • قيمت : 18000 تومان

 • تیراژ : 1000 نسخه 

   

  اقتصاد ورزش(1):

 • نویسنده: مارک ج اشفندلر،مینگ لی

 • مترجمان : دكتر سيد محمد حسين رضوي- محسن بلوریان

 • قیمت : 8000 تومان

   

  اقتصاد ورزش(2):

 • نویسنده: بل داون وارد، الیستر داوسون، ترودو دیونگه

 • مترجمان: دکتر سيد محمد حسين رضوي - منصور فیروزی

 • نوبت چاپ : نخست 1391

 • قيمت : 16000 تومان

   


  تجاری سازی ورزش:

 • نویسنده:  تیور اسلیک

 • ترجمه: دكتر سيد محمد حسين رضوي - سکینه نوبختی

 • نوبت چاپ : نخست 1391

 • قيمت : 15000 تومان

 • تیراژ : 1000 نسخه 

   


  مدیریت ریسک در ورزش و تفریحات:

 • نویسنده : ژوان اسپنگلرو همکاران

 • ترجمه : دكتر سيد محمد حسين رضوي - دکتر سید عماد حسینی- مریم یوسفی

 • نوبت چاپ : نخست 1392

 • قيمت : 10000 تومان

 • تیراژ : 1000 نسخه

   


 
ورزش، فرهنگ و جامعه:

 • نویسنده: گرانت خاویه

 • ترجمه : دكتر سيد محمد حسين رضوي - محسن بلوریان

 • نوبت چاپ : نخست 1392

 • قيمت : 20000 تومان

 • تیراژ : 1000 نسخه 

   
 
  پيشگيري و درمان كوفتگي عضلاني:
 • نويسندگان  : دكتر فرهاد رحماني نيا- دكتر پروين بابايي- بابك نخستين روحي

 • نوبت چاپ : نخست 1386

 • قيمت : 3200 تومان

 • تیراژ : 1000  نسخه 

 
   
 
  نظارت و ارزيابي در تربيت بدني و ورزش
 • نويسندگان  : دكتر مهر علي همتي نژاد- دكتر رحيم رمضاني نژاد

 • نوبت چاپ : نخست 1387

 • قيمت : 4000 تومان

 • تیراژ : 1500 نسخه   

 
   
 
  مديريت راهبردي رويدادهاي ورزشي  با رويكرد بين المللي
 • نويسنده : گاي مستر من

 • ترجمه  : دكتر سيد محمد حسين رضوي- محسن بلوريان - محمد رضا برومند

 • نوبت چاپ : نخست 1387

 • قيمت : 5700 تومان

 • تیراژ : 1000 نسخه 

 
   
 
  بازنگري بر فلسفه، اصول و مباني تربيت بدني
 • تاليف : زنده ياد دكتر رجبعلي مظلومي 

 • تدوين ، ملحقات و حواشي : دكتر سيد محمد حسين رضوي- دكتر سيد نصرا... سجادي

 • نوبت چاپ : نخست 1387

 • قيمت : 6700 تومان

 • تیراژ : 2000 نسخه 

 
   


  تاريخ تربيت بدني و علوم ورزشي

 • نويسنده  : رحيم رمضاني نژاد

 • نوبت چاپ : نخست - زمستان 1387

 • قيمت : 4500 تومان

 • تیراژ : 1500 نسخه 

   


  ضعف هاي عضلاني و 1000 تمرين ( حركت اصلاحي)
  همراه با CD

 • تاليف  : فرحناز حيدري

 • نوبت چاپ : نخست - بهار1388

 • قيمت : 5000 تومان

 • تیراژ : 1500 نسخه 

   


  معماری برای ورزش

 • ترجمه : دكتر سيد محمد حسين رضوي- محسن بلوریان- مهندس رضا رضوی

 • نوبت چاپ : نخست - 1390

 • قيمت : 28000 تومان

 • تیراژ : 1500  نسخه 

   


  اصول و مبانی تربیت بدنی و مدیریت و برنامه ریزی

 • تالیف : دكتر سيد عماد حسینی- فاطمه قربانعلی زاده قاضیانی- سید مرتضی طیبی

 • نوبت چاپ : نخست - 1385

 • قيمت : 5000 تومان

   


  حرکت شناسی ورزشی

 • تالیف : دكتر سيد عماد حسینی- سعید امیر نژاد - سید مرتضی طیبی

 • نوبت چاپ : نخست - 1385

 • قيمت : 7000 تومان

   


  بیومکانیک ورزشی

 • تالیف : دكتر سيد عماد حسینی- سعید امیر نژاد- سید مرتضی طیبی

 • نوبت چاپ : نخست - 1385

 • قيمت : 5000  تومان

   

 

  آدرس : آمل‌، كيلومتر 5 جاده هراز ، سه راهي امامزاده عبدا... ، دانشگاه شمال ، مجموعه ورزشي شمال مرعش         

Copyright Shomal Marash Sports Complex
 Powered By:  Masoumeh Mahmoudi